call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์นราธิวาส

ทัวร์นราธิวาส 2567-2568 ทัวร์ในประเทศ ราคาโปรโมชั่น

ทัวร์นราธิวาส ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ น้ำตกปาโจ ป่าพรุโต๊ะแดง สุคิริน ทะเลหมอกผานับดาว หาดนราทัศน์ หาดบ้านทอน

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของไทย ติดกับมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสนั้นอาจจะมีไม่มากนัก แต่หากได้ลองมาสักครั้งหนึ่งแล้ว นักท่องเที่ยวล้วนแต่ติดใจ เพราะทั้งเงียบและสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน สักการะศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ เที่ยวน้ำตกปาโจ ป่าพรุโต๊ะแดง สุคิริน ทะเลหมอกผานับดาว หาดนราทัศน์ หาดบ้านทอน

ทัวร์นราธิวาส

( 0 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

คำค้นหา : ทัวร์ไทย, ทัวร์ภาคใต้2567-2568/2024-2025, ทัวร์นราธิวาส, ทัวร์นราธิวาส 3วัน2คืน, แพ็คเกจทัวร์นราธิวาสเครื่องบิน, ทัวร์นราธิวาส 2วัน1คืน, ทัวร์ไทย 2วัน1คืน, ทัวร์นราธิวาส 4วัน3คืน, ทัวร์เมืองไทย, ทัวร์ภาคใต้, ทัวร์ภาคใต้2567-2568/2024-2025, แพ็คเกจทัวร์นราธิวาส 2วัน 1คืน, โปรแกรมทัวร์นราธิวาส, ทัวร์ในประเทศ2567-2568/2024-2025

บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com