call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน 2567-2568 ทัวร์คุณภาพ ราคาโปรโมชั่น


ทัวร์ภูฏานดีดี ทัวร์ภูฏานโปรโมชั่น2567/2024


WOWWTOUR บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์ภูฏาน แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏานราคาถูก เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศภูฏาน ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สถูปโดชูล่า ปูนาคาซอง โดชูล่า ปูนาคาซอง เมืองปูนาคา ป้อมวังดี เมืองวังดี และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ภูฏาน

( 3 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์ภูฏาน,ทัวร์ภูฏาน ราคา,ทัวร์ภูฏานดีดี,ทัวร์ภูฏาน ปีใหม่,ทัวร์ภูฏาน 2567/2024,ทัวร์ภูฏาน Pantip,ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ไหนดี Pantip ,ทัวร์ภูฏานราคาถูก ,เที่ยวภูฏาน ,เที่ยวภูฏานราคาถูก,ทัวร์ภูฏานเมษายน2567/2024, ทัวร์ภูฏานพฤษภาคม2567/2024, ทัวร์ภูฏานมิถุนายน2567, ทัวร์ภูฏานกรกฏาคม2567/2024, ทัวร์ภูฏานสิงหาคม2567,ทัวร์ภูฏานกันยายน2567/2024, ทัวร์ภูฏานตุลาคม2567/2024, ทัวร์ภูฏานพฤศจิกายน2567/2024, ทัวร์ภูฏานธันวาคม2567/2024, ทัวร์ภูฏานปีใหม่2567/2024

ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ขุนเขาลึกลับที่คงความงดงามของธรรมชาติและความสงบสุข ผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิม เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศ ชมมหาสถูดที่ประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก ชมวัดซันกังคา วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ชมเมืองทิมพู พบกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานที่ยังคงการแต่งกายแบบดั้งเดิมอยู่เมืองปูนาคา อีตเมืองหลวงเก่า ชมทิวทัศน์ภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ ซึ่งบางช่วงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจน ชมปูนาคาของที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในฤดูหนาว และสถูกคำซำยูเลสถูปขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนยอดเขาวังดีโปดรัง ชมวังที่สร้างขึ้นที่สันเขาระหว่างแม่น้ำพูนาค และแม่น้ำดาง ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งอดีตเคยเป็นป้อมปราการ
ทัวร์ภูฏาน ABT311-02 BHUTAN สวรรค์แห่งศรัทธา (191067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : ABT311-02
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
65,555
B3
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ภูฏาน ABT311-02 BHUTAN สวรรค์แห่งศรัทธา (191067)

ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน2024/2567 ทัวร์ภูฏานราคาถูก เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ ชมพาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร  พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
กรกฎาคม 2567
19-23 / 26-30 /
สิงหาคม 2567
09-13 /
ตุลาคม 2567
11-15 / 19-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ภูฏาน ABT311-01 BHUTAN 5 DAYS (241067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : ABT311-01
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,888
B3
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ภูฏาน ABT311-01 BHUTAN 5 DAYS (241067)

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน2567/2024 เที่ยวเมืองพาโร ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชมพาโรซอง หรือพาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร เข้าชมตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน เยือนเมืองพูนาคา ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ชมสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน แวะชมโดชูลาพาส ชมความงามของเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชมพูนาคาซอง ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา ขึ้นเนินไปชมวัดชิมิลาคัง สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ชมจุดชมวิวซังเกกัง เที่ยวชมวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ชมวัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ พาโรสตรีท
มิถุนายน 2567
27 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
04-08 / 11-15 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 /
สิงหาคม 2567
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. /
กันยายน 2567
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ตุลาคม 2567
03-07 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 24-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ภูฏาน ABT312-02 ภูฎาน พิชิตยอดเขา วัดทักซัง (261067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : ABT312-02
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
69,899
B3
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ภูฏาน ABT312-02 ภูฎาน พิชิตยอดเขา วัดทักซัง (261067)

ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน2024/2567 ทัวร์ภูฏานราคาถูก สู่ตัวเมืองพาโร ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชมพาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ำ สู่เมืองทิมพู ชมตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ชม National Memorial Chorten สู่เมืองพูนาคา ชมป้อมซิมโตคาซอง ชมโดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง เดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง ชมพูนาคาซอง ชมสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน สักการะองค์พระใหญ่ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ชมจุดชมวิวซังเกกัง สู่วัดถ้ำเสือ หรือ วัดทักซัง 
กรกฎาคม 2567
05-09 / 13-17 / 18-22 / 25-29 /
สิงหาคม 2567
01-05 / 08-12 / 09-13 / 21-25 / 30 ส.ค.-03 ก.ย. /
กันยายน 2567
06-10 / 19-22 / 26-30 /
ตุลาคม 2567
04-08 / 10-14 / 17-21 / 23-27 / 26-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศาสนาสถานภูฏาน
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่รักความสงบและรักษาศิลปขนบธรรมเนียมได้ดีเยี่ยม
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com