call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏานโปรโมชั่นราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์ภูฏานดีดี ทัวร์ภูฏานโปรโมชั่น2565/2022


WOWWTOUR บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์ภูฏาน แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏานราคาถูก เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศภูฏาน ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สถูปโดชูล่า ปูนาคาซอง โดชูล่า ปูนาคาซอง เมืองปูนาคา ป้อมวังดี เมืองวังดี และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ภูฏาน

( 0 )
ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER (291265)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ Enjoy on Banahill (210366)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์สิงคโปร์ TR BKK SINGAPORE FANTASTIC (240366)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ทัวร์เวียดนาม IMPRESSION DANANG (240366)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เกาหลี WINTER SKI KOREA (251265)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมิน มุยเน่ ดาลัท (170366)
ราคาเริ่มต้น 11,999
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์ภูฏาน,ทัวร์ภูฏาน ราคา,ทัวร์ภูฏานดีดี,ทัวร์ภูฏาน ปีใหม่,ทัวร์ภูฏาน 2566/2023,ทัวร์ภูฏาน Pantip,ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ไหนดี Pantip ,ทัวร์ภูฏานราคาถูก ,เที่ยวภูฏาน ,เที่ยวภูฏานราคาถูก,ทัวร์ภูฏานเมษายน2565/2022, ทัวร์ภูฏานพฤษภาคม2565/2022, ทัวร์ภูฏานมิถุนายน2565, ทัวร์ภูฏานกรกฏาคม2565/2022, ทัวร์ภูฏานสิงหาคม2565,ทัวร์ภูฏานกันยายน2565/2022, ทัวร์ภูฏานตุลาคม2565/2022, ทัวร์ภูฏานพฤศจิกายน2565/2022, ทัวร์ภูฏานธันวาคม2565/2022, ทัวร์ภูฏานปีใหม่2566/2023


ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ขุนเขาลึกลับที่คงความงดงามของธรรมชาติและความสงบสุข ผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิม เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศ ชมมหาสถูดที่ประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก ชมวัดซันกังคา วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ชมเมืองทิมพู พบกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานที่ยังคงการแต่งกายแบบดั้งเดิมอยู่เมืองปูนาคา อีตเมืองหลวงเก่า ชมทิวทัศน์ภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ ซึ่งบางช่วงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจน ชมปูนาคาของที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในฤดูหนาว และสถูกคำซำยูเลสถูปขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนยอดเขาวังดีโปดรัง ชมวังที่สร้างขึ้นที่สันเขาระหว่างแม่น้ำพูนาค และแม่น้ำดาง ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งอดีตเคยเป็นป้อมปราการ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศาสนาสถานภูฏาน
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่รักความสงบและรักษาศิลปขนบธรรมเนียมได้ดีเยี่ยม
สถานที่สำคัญในภูฏาน
เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com