call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชียราคาถูก2565-2566/2022-2023

เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า พม่า เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ


WOWWTOUR  บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์เอเชีย แพ็คเกจทัวร์เอเชียซึ่งประกอบไปด้วย ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์บรูไน ทัวร์เขมร ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสทัวร์หลากหลาย รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์เอเชีย

( 185 )
ทัวร์ขายดี
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (170366)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful Day (101063)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful Day (101063)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง เลทส์โก ส้มชาบู(070963)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า เปิดทรัพย์ ไหว้พระ 9 วัด (311265)
ราคาเริ่มต้น 8,997
ทัวร์เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ (241065)
ราคาเริ่มต้น 24,990
ทัวร์เกาหลี Super Save Countdown In Korea (301265)
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์เวียดนาม IMPRESSION DANANG (240366)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชียราคาถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไนราคาถูก ทัวร์เขมร ทัวร์เขมรราคาถูก ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ราคาถูก ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินโด-บาหลีราคาถูก ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก  ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ธิเบตราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 
ทัวร์พม่า  ไหว้พระสุดปัง 1วัน (301065)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM117-01
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
3,993
DD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า  ไหว้พระสุดปัง 1วัน (301065)

ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า3993 เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ขอพรเทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
กันยายน 2565
30-30 /
ตุลาคม 2565
07-07 / 09-09 / 14-14 / 16-16 / 21-21 / 23-23 / 28-28 / 30-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู (190366)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-03
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
3,999
DD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู (190366)

ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์ไหว้พระพม่า1วัน เที่ยวพม่า1วัน2565/2022 นมัสการเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
กันยายน 2565
30-30 /
ตุลาคม 2565
02-02 / 07-07 / 09-09 / 14-14 / 16-16 / 20-23 / 21-21 / 28-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์มาเลเซีย MUN Z MALAYSIA (250366)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : AML102-02
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
MH
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย MUN Z MALAYSIA (250366)

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022-2566/2023 ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ชมตึกปิโตรนัส สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND ชมวัดชินสวี ถ่ายรูปและนมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ตุลาคม 2565
01-03 / 13-15 / 14-16 / 22-24 / 29-31 /
พฤศจิกายน 2565
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 /
ธันวาคม 2565
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. ปีใหม่2023 /
มกราคม 2566
01-03 ปีใหม่2023 /
กุมภาพันธ์ 2566
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 /
มีนาคม 2566
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA.(281065)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : AML102-01
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
MH
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA.(281065)

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022 นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ชมวัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ เยือนนครกัวลาลัมเปอร์ นมัสการพระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู ถ่ายรูปกับปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่าไนการ่า เที่ยวชมเมืองปุตราจายา ชมมัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ตุลาคม 2565
07-09 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 22-24 / 28-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม (311265)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ : ACB151-01
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
VAN
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์เขมร นครวัด นครธม (311265)

ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร2565/2022 เที่ยวนครวัดนครธม2565 สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชมปราสาทเขาพนมบาแค็ง เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย ชม ปราสาทบันทายสรี  เมืองพระนครธม เข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบาย ชมปราสาทตาพรหม  สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา เที่ยวชมมหาปราสาทนครวัดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
ตุลาคม 2565
22-24 วันปิยะฯ /
ธันวาคม 2565
03-05 วันพ่อ / 10-12 / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า เปิดทรัพย์ ไหว้พระ 9 วัด (311265)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM116-01
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,997
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า เปิดทรัพย์ ไหว้พระ 9 วัด (311265)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่า2565/2022 ไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า เยือนวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน ไหว้เจดีย์มหาวิชยะ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า ไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เยือนวัดเอ็งดอยา ขอพรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ไหว้พระงาทัตจี มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี สักการะพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ช้อปปิ้งตลากโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก็อต
ตุลาคม 2565
01-02 / 08-09 / 13-14 / 15-16 / 22-23 / 23-24 / 29-30 /
พฤศจิกายน 2565
05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 /
ธันวาคม 2565
03-04 / 04-05 / 10-11 / 24-25 / 31 ธ.ค.-01 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง (301265)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ : ALAO135-02
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999
VAN
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง (301265)

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว4วัน2คืน เที่ยวลาว2022/2565 เที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุหลวง ชมประตูไซ หรือประตูชัย สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว พาแวะขอพรเรื่องเงินทองที่วัดสีเมือง หรือวัดศรีเมือง เยี่ยมชมวังเวียง ชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือบลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยว เดินเล่นตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินวังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เที่ยวน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง ชมความสวยงามของวัดวิชุลราช ชมพระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่า เที่ยวชมพระธาตุพูสี เดินเล่นตลาดมืดหลวงพระบาง ทำกิจกรรมยามเช้าด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง เยี่ยมชมวัดเชียงทอง แวะพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery
กันยายน 2565
29 ก.ย.-02 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 /
พฤศจิกายน 2565
03-06 / 10-13 / 24-27 /
ธันวาคม 2565
02-05 / 09-12 / 15-18 / 22-25 / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ปีนัง เก็นติ้ง (301265)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : AML101-02
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999
BUS
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ปีนัง เก็นติ้ง (301265)

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย2565/2022 ข้ามสะพานปีนัง ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากัน เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะ เยือนปีนังฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตา ชมวัดไชยมังคลาราม ขึ้นสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก ชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า เที่ยวชมจัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย ชมอาคารสุลต่านอับดุลซามัด ถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวเมืองใหม่ปุตราจาย่า ชมความสวยงามตระการตาของสีกุหลาบ
ตุลาคม 2565
12-16 / 21-25 /
ธันวาคม 2565
09-13 / 30 ธ.ค.-03 ม.ค. ปีใหม่2023 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า 2วัน สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (230366)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999
DD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า 2วัน สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (230366)

ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่า2565/2566 ทัวร์ไหว้พระพม่า เที่ยวเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น
พฤศจิกายน 2565
03-04 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
ธันวาคม 2565
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
มกราคม 2566
05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 /
กุมภาพันธ์ 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 /
มีนาคม 2566
02-03 / 09-10 / 23-24 / 26-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน ไม่นอนบาน่าฮิลล์ (231065)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย เวียดนาม เวียดนามกลาง
รหัสทัวร์ : AVN130-11
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999
VZ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน ไม่นอนบาน่าฮิลล์ (231065)

ทัวร์ดานัง2565 ทัวร์บาน่าฮิลล์ ทัวร์เวียดนามกลาง2565/2022 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดี ชมสะพานญี่ปุ่น นั่งกระเช้าไฟฟ้าซันเวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง ตะลุยสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ชมสะพานมือยักษ์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ชมสะพานมังกร ชมสะพานแห่งความรัก
กันยายน 2565
30 ก.ย.-02 ต.ค. /
ตุลาคม 2565
07-09 / 08-10 / 09-11 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง
ดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่เด็กๆ ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะมา
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
วัดหวังต้าเซียน
เยือนฮ่องกง ขอพระเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
โซลทาวเวอร์ Seoul Tower
หอคอยนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงโซล
บาน่าฮิลล์
บาน่าฮิลล์ สถานตากอากาศแห่งเมืองดานัง
วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว
เที่ยววังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ กุ้ยหลินเมืองลาว
เกาะสวรรค์บาหลี
อีกหนึ่งในสถานที่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าที่ใด
Universal Studio Singapore
พบกับเครื่องเล่น Tranformers, Shrek 4D Adventure และอื่นๆอีกมากมาย
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com