call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์แพคเกจพัทยา

ทัวร์แพคเกจพัทยา

( 10 )
ทัวร์ขายดี
แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ พักชาร์มมิ่ง
ราคาเริ่มต้น 5,499
แพคเกจพัทยา เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน (310565)
ราคาเริ่มต้น 1,499
แพคเกจในประเทศ เกาะเสม็ด เด็ดแน่นอน (300664)
ราคาเริ่มต้น 1,499
แพคเกจพัทยา ไอเลิฟยอร์ชพัทยา (310565)
ราคาเริ่มต้น 1,999
ทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

แพ็คเกจพัทยา Red เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-08
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
799
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพ็คเกจพัทยา Red เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจเกาะล้าน2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา Red ตกหมึกคึกทั้งคืน
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-11
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
799
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา Red ตกหมึกคึกทั้งคืน
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจตกหมึก2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา Red ดำน้ำสัตหีบ แสมสาร
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-09
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
999
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา Red ดำน้ำสัตหีบ แสมสาร
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจดำน้ำ2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-03
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,299
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน (310565)
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจพัทยาตกหมึก2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-01
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,499
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน (310565)
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจในประเทศ พัทยา สัตหีบ ดำน้ำแสมสาร (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-07
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,499
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ พัทยา สัตหีบ ดำน้ำแสมสาร (310565)

แพคเกจล่องเรือยอร์ชพัทยา แพทเกจเที่ยวพัทยา เที่ยวพัทยา2วัน1คืน 

รายละเอียดแพคเกจ : 
- เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2ท่าน ขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา Red ไอเลิฟยอร์ช
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-10
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,599
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา Red ไอเลิฟยอร์ช
แพคเกจในประเทศ เที่ยวพัทยา แพคเกจเรือยอร์ช2022/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Red Hot Pattaya 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหารเช้า)
- เดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจพัทยา ไอเลิฟยอร์ชพัทยา (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-04
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจพัทยา ไอเลิฟยอร์ชพัทยา (310565)
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์พัทยา

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก M Pattaya หรือ A-One New Wing 2วัน1คืน
- เดินทางได้ตั้งแต่ 8-10 ท่านขึ้นไป
- กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจหัวหิน หัวหินดีต่อใจ 2Days (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-17
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,190
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจหัวหิน หัวหินดีต่อใจ 2Days (310565)
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2565/2022

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin หรือ Wora Bura Hua Hin  2วัน1คืน
- ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
แพคเกจหัวหิน หัวหินดีต่อใจ 3Days (310565)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจพัทยา
รหัสทัวร์ : APD01-18
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,190
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจหัวหิน หัวหินดีต่อใจ 3Days (310565)
แพคเกจในประเทศ เที่ยวหัวหิน แพคเกจหัวหิน2564/2565

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Maven Huahin หรือ Wora Bura Hua Hin  3วัน2คืน
- เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
- ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เที่ยวทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย
การท่องเที่ยวโดยเรือ การเดินทางโดยเรือ การท่องเที่ยวทางน้ำ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย?
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com