call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
ทัวร์แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว

ทัวร์แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว

( 16 )
ทัวร์แนะนำ
แพคเกจในประเทศ เกาะกูด The Beach Natural 7999
ราคาเริ่มต้น 7,999
แพคเกจในประเทศ Wapi Resort Koh Lipe
ราคาเริ่มต้น 3,400
แพคเกจในประเทศ Bundhaya Resort
ราคาเริ่มต้น 2,790
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

แพคเกจในประเทศ Bundhaya Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-04
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,790
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Bundhaya Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจเกาหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Bundhaya Resort 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่  
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ โรงแรม Sea to moon
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-25
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ โรงแรม Sea to moon
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) (มีหรือ ไม่มี อาหารเช้า ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก*ข้อมูลระบุในโบว์ชัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Dong Talay Lipe Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-07
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Dong Talay Lipe Beach Resort
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก 2 คืน (พักบนเกาะที่พักติดทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Good Mood
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-08
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Good Mood
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Good Mood Lipe 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Charming Lipe Villa
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-27
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Charming Lipe Villa
แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจในประเทศ2564/2021 แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพ็คเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Charming Lipe Villa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) ช่วง 16 พ.ค. -15 ต.ค. ไม่มีอาหารเช้า
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Varin Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-15
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,190
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Varin Beach Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจเที่ยวในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Varin Beach Resort 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD12-01
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
3,399
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน

แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวน่าน แพคเกจทัวร์น่าน 

รายละเอียดแพคเกจ :
- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- รวมอาหารตามโปรแกรม 3 มื้อ 
- เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Wapi Resort Koh Lipe
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-16
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,400
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Wapi Resort Koh Lipe
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Wapi Resort Koh Lipe 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Castaway Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-06
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,510
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Castaway Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ2564/2021

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Castaway Resort 2 คืน
**ไม่มีอาหารเช้า ไม่มีทีวี ไม่มีแอร์**
Check in 15.00 น.
Check out 10.30 น.
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Sita Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-13
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,580
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Sita Beach Resort
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Sita Beach Resort&Spa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com