call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จีน ACH45-22 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว (220367)

ทัวร์จีน ACH45-22 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว (220367)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ จีน จางเจียเจี้ย
รหัสทัวร์ : ACH45-22
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
ราคาเริ่มต้น
9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์จีนโปรโมชั่น เที่ยวจีน ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล เดินชมระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ระยะทาง 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ตื่นตากับแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และได้ผาดโผน ใน แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้ากับสะพานกระจก ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือจวินเซิงฮวาเยี้ยน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
29 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67
14,999
-
-
3,000
ปีใหม่2024
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67
14,999
-
-
3,000
ปีใหม่2024
05 - 08 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
11 - 14 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
12 - 15 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
18 - 21 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
19 - 22 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
25 - 28 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
26 - 29 ม.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
22 - 25 ก.พ. 67
9,999
-
-
3,000
23 - 26 ก.พ. 67
9,999
-
-
3,000
 
01 - 04 มี.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
08 - 11 มี.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
15 - 18 มี.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 
22 - 25 มี.ค. 67
9,999
-
-
3,000
 

เงือนไขการจอง

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com