call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จีน ACH50-04 Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน (201066)

ทัวร์จีน ACH50-04 Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน (201066)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ จีน จางเจียเจี้ย
รหัสทัวร์ : ACH50-04
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
ราคาเริ่มต้น
12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย2566/2023 เที่ยวเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ย ชมแกรนด์แคนยอน ท้าความเสียวด้วยการเดินข้ามสะพานกระจก ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮว่าเยี่ยน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ขึ้นชมเขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว เดินพิสูจน์วัดใจความหวาดเสียวของระเบียงกระจก ชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือถ้ำประตูสวรรค์ เป็น1ใน4ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
01 - 04 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
02 - 05 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
08 - 11 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
09 - 12 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
15 - 18 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
16 - 19 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
22 - 25 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
23 - 26 มิ.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66
13,888
-
-
3,500
 
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66
13,888
-
-
3,500
 
06 - 09 ก.ค. 66
14,888
-
-
3,500
 
07 - 10 ก.ค. 66
14,888
-
-
3,500
 
27 - 30 ก.ค. 66
16,888
-
-
3,500
 
11 - 14 ส.ค. 66
16,888
-
-
3,500
 
24 - 27 ส.ค. 66
14,888
-
-
3,500
 
31 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66
14,888
-
-
3,500
 
07 - 10 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
08 - 11 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
14 - 17 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
15 - 18 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
21 - 24 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
22 - 25 ก.ย. 66
13,888
-
-
3,500
 
11 - 14 ต.ค. 66
13,888
-
-
3,500
 
12 - 15 ต.ค. 66
14,888
-
-
3,500
 
19 - 22 ต.ค. 66
13,888
-
-
3,500
 
20 - 23 ต.ค. 66
14,888
-
-
3,500
 

เงือนไขการจอง

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com