call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI TOKYO FUJI (271065)

ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI TOKYO FUJI (271065)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ : AJP72-03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น
28,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ญ๊่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ทัวร์โตเกียว2565/2022 เที่ยวชมวัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ เยี่ยมชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ ไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlet สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่สถานีที่5 เยือนสวนโออิชิปาร์ค ช้อปปิ้งที่ JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี และช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เที่ยวชมวัดอาซากุสะ นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ เพลิดเพลินกับการเดินถนนนาคามิเซ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เดินเล่นย่านชิบูย่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-วัดนาริตะซันชินโชจิ-ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium outlet-ที่พักออนเซ็น
X อาหาร อาหาร
  3 หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5-สวนโออิชิ ปาร์ค- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ที่พักชินจุกุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ตลาดปลาซึกิจิ-ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า-ห้างไดเวอร์ซิตี้ -ที่พักชินจุกุ
อาหาร อาหาร X
  5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X   X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-วัดนาริตะซันชินโชจิ-ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium outlet-ที่พักออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร   อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5-สวนโออิชิ ปาร์ค- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ที่พักชินจุกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร   อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ตลาดปลาซึกิจิ-ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า-ห้างไดเวอร์ซิตี้ -ที่พักชินจุกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
02 - 06 ก.ย. 65
28,555
-
-
4,500
 
09 - 13 ก.ย. 65
28,555
-
-
4,500
 
16 - 20 ก.ย. 65
28,555
-
-
4,500
 
23 - 27 ก.ย. 65
28,555
-
-
4,500
 
30 ก.ย. 65 - 04 ต.ค. 65
28,555
-
-
4,500
 
05 - 09 ต.ค. 65
28,555
-
-
4,500
 
06 - 10 ต.ค. 65
28,555
-
-
4,500
 
07 - 11 ต.ค. 65
28,555
-
-
4,500
 
12 - 16 ต.ค. 65
31,555
-
-
4,500
 
13 - 17 ต.ค. 65
31,555
-
-
4,500
 
14 - 18 ต.ค. 65
30,555
-
-
4,500
 
19 - 23 ต.ค. 65
31,555
-
-
4,500
 
20 - 24 ต.ค. 65
31,555
-
-
4,500
 
21 - 25 ต.ค. 65
31,555
-
-
4,500
 
26 - 30 ต.ค. 65
29,555
-
-
4,500
 
27 - 31 ต.ค. 65
29,555
-
-
4,500
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI DISNEY (120865)
ราคาเริ่มต้น 43,900
ทัวร์ญี่ปุ่น I MISS YOU โตเกียว ฟูจิ (240865)
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ไม่หิวแสง (301165)
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA KORANKEI AUTUMN (261165)
ราคาเริ่มต้น 34,900
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka Takachiho Nagasaki (251065)
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER (250965)
ราคาเริ่มต้น 35,900
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA SNOW AUTUMN (221165)
ราคาเริ่มต้น 45,900
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI DISNEY (120865)
ราคาเริ่มต้น 43,900
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com