call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว (010166)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว (010166)

เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล วันพ่อ
รหัสทัวร์ : AJP65-04
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น
33,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น2565/2022 เที่ยวโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่กับหอคอยโตเกียวสกายทรี เที่ยวชมจังหวัดไซตามะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิตะอิน เดินชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ เยือนจังหวัดคานากาวะ ชมงานประดับไฟซากะมิโกะ เป็นหนึ่งในการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น5 สนุกสนานที่ฟูจิเท็นสโนวรีสอร์ท เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ชมวัดนาริตะซัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
X อาหาร อาหาร
  3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
อาหาร อาหาร X
  4 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
อาหาร X X
  5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X   X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
อาหาร : X  อาหาร   อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 4
สถานที่ : เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
อาหาร : อาหาร  X   X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
08 - 12 ธ.ค. 65
36,888
-
-
8,900
 
09 - 13 ธ.ค. 65
36,888
-
-
8,900
 
28 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66
42,888
-
-
8,900
ปีใหม่2023
29 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66
42,888
-
-
8,900
ปีใหม่2023
30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
42,888
-
-
8,900
ปีใหม่2023
31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66
42,888
-
-
8,900
ปีใหม่2023
01 - 05 ม.ค. 66
41,888
-
-
8,900
ปีใหม่2023

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT CRUISE (271265)
ราคาเริ่มต้น 82,900
ทัวร์เกาหลี WINTER SKI KOREA (251265)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT CRUISE (271265)
ราคาเริ่มต้น 82,900
ทัวร์เกาหลี WINTER SKI KOREA (251265)
ราคาเริ่มต้น 19,888
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com