call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก โอบบุญ (260963)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก โอบบุญ (260963)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM120-03
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น
8,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า2563/2020 ทัวร์พม่าราคาถูก เยือนเมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ ทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ ณ วัดไจ้คะวาย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่เจดีย์คาบาเอ ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรจากเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
11 - 13 ก.ค. 63
9,999
0
0
2,500
 
18 - 20 ก.ค. 63
8,999
0
0
2,500
 
26 - 28 ก.ค. 63
10,999
0
0
2,500
 
07 - 09 ส.ค. 63
9,999
0
0
2,500
 
15 - 17 ส.ค. 63
8,999
0
0
2,500
 
21 - 23 ส.ค. 63
9,999
0
0
2,500
 
28 - 30 ส.ค. 63
9,999
0
0
2,500
 
04 - 06 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
05 - 07 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
11 - 13 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
12 - 14 ก.ย. 63
8,999
0
0
2,500
 
18 - 20 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
19 - 21 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
25 - 27 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 
26 - 28 ก.ย. 63
9,999
0
0
2,500
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
ราคาเริ่มต้น 12,989
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ (180663)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน เลสโก จุใจตัวพ่อ (060563)
ราคาเริ่มต้น 13,878
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป การบินไทย (060663)
ราคาเริ่มต้น 21,900
ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 (180663)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR (280663)
ราคาเริ่มต้น 6,999
ทัวร์ลาว สบายดี หลวงพระบาง 4 วัน (270364)
ราคาเริ่มต้น 11,999
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com