call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป AEU85-07 มหัศจรรย์ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 (300467)

ทัวร์ยุโรป AEU85-07 มหัศจรรย์ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 (300467)

เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล วันแรงงาน
รหัสทัวร์ : AEU85-07
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
EK
ราคาเริ่มต้น
85,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันตก ทัวร์อิตาลี2566/2023 กรุงปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร ล่องเรือแม่น้ำแซน ถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์  ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ชม สะพานไม้ชาเปล เมืองอินเทอลาเก้น  เดินชม ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ชม อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี  ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน  สะพานถอนหายใจ เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  นครรัฐวาติกัน เข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์  แวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม  ชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
04 - 12 ธ.ค. 66
99,999
-
-
12,000
 
26 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67
109,999
-
-
18,000
ปีใหม่ 2024
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67
109,999
-
-
18,000
ปีใหม่ 2024
28 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67
109,999
-
-
18,000
ปีใหม่ 2024

เงือนไขการจอง

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com