call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีน (021065)

ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีน (021065)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ลาว
รหัสทัวร์ : ALAO134-04
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
DD
ราคาเริ่มต้น
10,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวลาว2565/2022 เยือนนครหลวงเวียงจันทน์ ชมประตูซัย ชมพระธาตุหลวง เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว ชมหอพระแก้ว สัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง อิสระเดินเที่ยวชมตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว เดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ชมพระราชวังหลวงพระบาง เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เยี่ยมชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง เที่ยวเมืองวังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ ชมบลูลากูน สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด
X อาหาร อาหาร
  2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตุพูสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด
อาหาร : X  อาหาร   อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตุพูสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร   อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
อาหาร : อาหาร  X   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
14 - 16 ส.ค. 65
11,990
-
-
2,000
 
18 - 20 ส.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 
19 - 21 ส.ค. 65
11,990
-
-
2,000
 
21 - 23 ส.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 
25 - 27 ส.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 
26 - 28 ส.ค. 65
11,990
-
-
2,000
 
28 - 30 ส.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 
01 - 03 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
02 - 04 ก.ย. 65
11,990
-
-
2,000
 
04 - 06 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
08 - 10 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
09 - 11 ก.ย. 65
11,990
-
-
2,000
 
11 - 13 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
15 - 17 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
16 - 18 ก.ย. 65
11,990
-
-
2,000
 
18 - 20 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
22 - 24 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
23 - 25 ก.ย. 65
11,990
-
-
2,000
 
25 - 27 ก.ย. 65
10,990
-
-
2,000
 
29 ก.ย. 65 - 01 ต.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 
30 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65
11,990
-
-
2,000
 
02 - 04 ต.ค. 65
10,990
-
-
2,000
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง (300965)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful Day (101063)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful Day (101063)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง เลทส์โก ส้มชาบู(070963)
ราคาเริ่มต้น 13,999
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com