call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-08 SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N(281066)

ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-08 SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N(281066)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : ASG102-08
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
SL
ราคาเริ่มต้น
11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์2023/2566 ทัวร์ราคาถูก เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์  นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple  ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์   ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ   สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์    ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light   ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ   FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก   ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
30 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
31 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66
11,999
-
-
4,900
 
01 - 03 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
02 - 04 มิ.ย. 66
15,999
-
-
4,900
 
03 - 05 มิ.ย. 66
15,999
-
-
4,900
 
07 - 09 มิ.ย. 66
11,999
-
-
4,900
 
08 - 10 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
09 - 11 มิ.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
10 - 12 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
11 - 13 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
13 - 15 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
14 - 16 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
15 - 17 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
16 - 18 มิ.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
17 - 19 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
18 - 20 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
20 - 22 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
21 - 23 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
22 - 24 มิ.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
23 - 25 มิ.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
24 - 26 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
25 - 27 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
27 - 29 มิ.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
28 - 30 มิ.ย. 66
11,999
-
-
4,900
 
29 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
01 - 03 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
02 - 04 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
04 - 06 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
05 - 07 ก.ค. 66
11,999
-
-
4,900
 
06 - 08 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
07 - 09 ก.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
08 - 10 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
09 - 11 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
11 - 13 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
12 - 14 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
13 - 15 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
14 - 16 ก.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
15 - 17 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
16 - 18 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
18 - 20 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
19 - 21 ก.ค. 66
11,999
-
-
4,900
 
20 - 22 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
21 - 23 ก.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
22 - 24 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
23 - 25 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
25 - 27 ก.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
26 - 28 ก.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
27 - 29 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
28 - 30 ก.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
29 - 31 ก.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
30 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
03 - 05 ส.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
04 - 06 ส.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
05 - 07 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
06 - 08 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
08 - 10 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
09 - 11 ส.ค. 66
11,999
-
-
4,900
 
10 - 12 ส.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
11 - 13 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
12 - 14 ส.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
15 - 17 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
16 - 18 ส.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
17 - 19 ส.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
18 - 20 ส.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
19 - 21 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
20 - 22 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
22 - 24 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
23 - 25 ส.ค. 66
11,999
-
-
4,900
 
24 - 26 ส.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
25 - 27 ส.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
26 - 28 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
27 - 29 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
29 - 31 ส.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
30 ส.ค. 66 - 01 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
31 ส.ค. 66 - 02 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
01 - 03 ก.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
02 - 04 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
03 - 05 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
05 - 07 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
06 - 08 ก.ย. 66
11,999
-
-
4,900
 
07 - 09 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
08 - 10 ก.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
09 - 11 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
10 - 12 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
12 - 14 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
13 - 15 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
19 - 21 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
20 - 22 ก.ย. 66
11,999
-
-
4,900
 
21 - 23 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
22 - 24 ก.ย. 66
14,555
-
-
4,900
 
23 - 25 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
24 - 26 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
26 - 28 ก.ย. 66
13,999
-
-
4,900
 
27 - 29 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
28 - 30 ก.ย. 66
12,999
-
-
4,900
 
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
01 - 03 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
03 - 05 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
04 - 06 ต.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
05 - 07 ต.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
06 - 08 ต.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
07 - 09 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
08 - 10 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
10 - 12 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
11 - 13 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
12 - 14 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
13 - 15 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
14 - 16 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
15 - 17 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
17 - 19 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
18 - 20 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
19 - 21 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
20 - 22 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
21 - 23 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,900
 
22 - 24 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,900
 
25 - 27 ต.ค. 66
12,999
-
-
4,900
 
26 - 28 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 
27 - 29 ต.ค. 66
14,555
-
-
4,900
 
28 - 30 ต.ค. 66
13,999
-
-
4,900
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ฮ่องกง AHK36-01 HELLO HONGKONG (070766)
ราคาเริ่มต้น 19,988
ทัวร์จีน AHK31-01 ฮ่องกง-ไหว้พระ5วัดดัง-ช้อปปิ้ง (270566)
ราคาเริ่มต้น 18,889
ทัวร์ฮ่องกง EK ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง  (040666)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ฮ่องกง AHK37-01 มูเตลู in HongKong (210666)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ตัวแม่จะแคร์เพื่อ (ATW242-02)
ราคาเริ่มต้น 18,888
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com