call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง AVN131-02 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (291266)

ทัวร์เวียดนามกลาง AVN131-02 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (291266)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย เวียดนาม เวียดนามกลาง
รหัสทัวร์ : AVN131-02
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3ืน
FD
ราคาเริ่มต้น
14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์เวียดนาม2566/2577 ทัวร์ดานัง2023 ทัวร์เวียดนามกลางปีใหม่2023-2024  เที่ยวเมืองเว้ (Hue) ลอดอุโมงค์ฮายวาน ชม วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พระราชวังไดโนย นั่งรถสามล้อซิโคล่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์  สัมผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค ชมสวนดอกไม้ เป็นสวนสวยสไตล์ ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง  ชมสะพานมือสีทอง หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
02 - 05 มิ.ย. 66
18,999
-
-
4,000
 
03 - 06 มิ.ย. 66
18,999
-
-
4,000
 
08 - 11 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
09 - 12 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
10 - 13 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
15 - 18 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
16 - 19 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
17 - 20 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
22 - 25 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
23 - 26 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
24 - 27 มิ.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
01 - 04 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
06 - 09 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
07 - 10 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
08 - 11 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
13 - 16 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
14 - 17 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
15 - 18 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
20 - 23 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
21 - 24 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
22 - 25 ก.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
27 - 30 ก.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
28 - 31 ก.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
03 - 06 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
04 - 07 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
10 - 13 ส.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
11 - 14 ส.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
12 - 15 ส.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
17 - 20 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
18 - 21 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
19 - 22 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
24 - 27 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
25 - 28 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
26 - 29 ส.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
31 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
01 - 04 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
02 - 05 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
07 - 10 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
08 - 11 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
09 - 12 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
15 - 18 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
16 - 19 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
21 - 24 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
22 - 25 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
23 - 26 ก.ย. 66
14,999
-
-
4,000
 
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,000
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66
14,999
-
-
4,000
 
05 - 08 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
06 - 09 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
07 - 10 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
11 - 14 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
12 - 15 ต.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
13 - 16 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
14 - 17 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
19 - 22 ต.ค. 66
15,999
-
-
4,000
 
20 - 23 ต.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
21 - 24 ต.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
27 - 30 ต.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
28 - 31 ต.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
02 - 05 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
03 - 06 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
04 - 07 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
09 - 12 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
11 - 14 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
16 - 19 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
17 - 20 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
18 - 21 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
24 - 27 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
25 - 28 พ.ย. 66
16,999
-
-
4,000
 
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
01 - 04 ธ.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
02 - 05 ธ.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
07 ธ.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
08 - 11 ธ.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
09 - 12 ธ.ค. 66
18,999
-
-
4,000
 
10 - 13 ธ.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
14 - 17 ธ.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
15 - 18 ธ.ค. 66
16,999
-
-
4,000
 
28 - 31 ธ.ค. 66
19,999
-
-
5,000
 
29 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67
25,999
-
-
5,000
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com