call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย เวียดนาม เวียดนามกลาง
รหัสทัวร์ : AVN121-01
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น
12,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์เวียดนามกลาง2565 ทัวร์ดานัง ทัวร์บาน่าฮิลล์2565/2022 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และเล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า100ปี บนบาน่าฮิลล์ ชมพิพิธภัณฑ์จาม ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และโบสถ์สีชมพู ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และเที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ บริการห้องรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจ์น) ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 กรุงเทพ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
X X อาหาร
  2 อิสระบนบาน่าฮิลล์เต็มอิ่ม – ดานัง -สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - หาดหมีเคว – หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน ดานัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดหลิงอิ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
อาหาร : X  X   อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อิสระบนบาน่าฮิลล์เต็มอิ่ม – ดานัง -สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร   อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - หาดหมีเคว – หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน ดานัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร   อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดหลิงอิ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
02 - 05 มิ.ย. 66
16,899
-
-
4,900
 
07 - 10 มิ.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
08 - 11 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
10 - 13 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
14 - 17 มิ.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
16 - 19 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
17 - 20 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
21 - 24 มิ.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
23 - 26 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
24 - 27 มิ.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
25 - 28 มิ.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
02 - 05 ก.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
07 - 10 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
08 - 11 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
09 - 12 ก.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
13 - 16 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
14 - 17 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
15 - 18 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
16 - 19 ก.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
21 - 24 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
22 - 25 ก.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
23 - 26 ก.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
27 - 30 ก.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
29 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
30 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
04 - 07 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
05 - 08 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
06 - 09 ส.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
09 - 12 ส.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
11 - 14 ส.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
13 - 16 ส.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
17 - 20 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
18 - 21 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
19 - 22 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
20 - 23 ส.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
25 - 28 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
26 - 29 ส.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
27 - 30 ส.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
07 - 10 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
08 - 11 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
09 - 12 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
10 - 13 ก.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
14 - 17 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
15 - 18 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
17 - 20 ก.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
22 - 25 ก.ย. 66
14,899
-
-
4,900
 
23 ก.ย. 66 - 00 3
14,899
-
-
4,900
 
24 - 27 ก.ย. 66
13,899
-
-
4,900
 
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
02 - 05 ต.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
03 - 06 ต.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
04 - 07 ต.ค. 66
13,899
-
-
4,900
 
05 - 08 ต.ค. 66
15,899
-
-
4,900
 
06 - 09 ต.ค. 66
15,899
-
-
4,900
 
08 - 11 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
09 - 12 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
10 - 13 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
11 - 14 ต.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
12 - 15 ต.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
13 - 16 ต.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
21 - 24 ต.ค. 66
16,899
-
-
4,900
 
22 - 25 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 
24 - 27 ต.ค. 66
14,899
-
-
4,900
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์สิงคโปร์ ASG102-01 TASTEFUL SINGAPORE (271066)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ไต้หวัน ATW241-15 Taiwan Alishan ปั๊วะปัง (251066)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA EVERLAND TULIP (240566)
ราคาเริ่มต้น 19,999
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com