call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)

เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2564 ภาคเหนือ เชียงราย
รหัสทัวร์ : AD15-03
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
WE
ราคาเริ่มต้น
12,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ในประเทศ2021-2022 ทัวร์ภาคเหนือ2564/2565 ทัวร์เชียงราย2565 พาล่องเรือแม่น้ำกก สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายนี้มีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า แวะเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร แวะชมวัดห้วยปลากั้ง วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เที่ยวดอยผาหมี เที่ยวดอยแม่สลอง ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ เที่ยวดอยตุง ชมความสวยงามของ สวนแม่ฟ้าหลวง เที่ยวภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น แวะชมความสวยของวัดร่องขุ่น และวัดร่องเสือเต้น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
01 - 04 ต.ค. 64
12,990
-
-
5,500
 
07 - 10 ต.ค. 64
13,990
-
-
5,500
 
13 - 16 ต.ค. 64
13,990
-
-
5,500
 
14 - 17 ต.ค. 64
13,990
-
-
5,500
 
21 - 24 ต.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
22 - 25 ต.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
23 - 26 ต.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
24 - 27 ต.ค. 64
16,990
-
-
5,500
 
28 - 31 ต.ค. 64
13,990
-
-
5,500
 
04 - 07 พ.ย. 64
13,990
-
-
5,500
 
11 - 14 พ.ย. 64
13,990
-
-
5,500
 
18 - 21 พ.ย. 64
13,990
-
-
5,500
 
25 - 28 พ.ย. 64
13,990
-
-
5,500
 
02 - 05 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
03 - 06 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
04 - 07 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
05 - 08 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
09 - 12 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
10 - 13 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
16 - 19 ธ.ค. 64
13,990
-
-
5,500
 
23 - 26 ธ.ค. 64
16,990
-
-
6,900
 
06 - 09 ม.ค. 65
13,990
-
-
5,500
13 - 16 ม.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
20 - 23 ม.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
27 - 30 ม.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
03 - 06 ก.พ. 65
13,990
-
-
5,500
 
10 - 13 ก.พ. 65
13,990
-
-
5,500
 
16 - 19 ก.พ. 65
13,990
-
-
5,500
 
17 - 20 ก.พ. 65
13,990
-
-
5,500
 
24 - 27 ก.พ. 65
13,990
-
-
5,500
 
03 - 06 มี.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
10 - 13 มี.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
17 - 20 มี.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 
24 - 27 มี.ค. 65
13,990
-
-
5,500
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง (101264)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)
ราคาเริ่มต้น 12,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ตะลุย 4ดอยสวย (240365)
ราคาเริ่มต้น 12,990
ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย (101264)
ราคาเริ่มต้น 9,900
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ (240365)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม (271164)
ราคาเริ่มต้น 5,555
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ (241264)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม (271164)
ราคาเริ่มต้น 5,555
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com