call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน ไฟล์ท 2 (ATW247-01)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน ไฟล์ท 2 (ATW247-01)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATW247-01
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น
14,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวันอาบน้ำแร่2023/2566  เที่ยวเมืองหนานโถว เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน  วัดเหวินหวู่ ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู  แวะชม สวนองุ่นบราซิล เที่ยวเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวเมืองผิงซี  เที่ยวหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น เดินช้อปปิ้งซีเหมินติง ตั้งอยู่ในเมืองไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101  วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
30 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66
14,990
-
-
5,000
 
31 พ.ค. 66 - 03 มิ.ย. 66
15,990
-
-
5,000
 
05 - 08 มิ.ย. 66
17,990
-
-
5,000
 
14 - 17 มิ.ย. 66
15,990
-
-
5,000
 
21 - 24 มิ.ย. 66
15,990
-
-
5,000
 
05 - 08 ส.ค. 66
16,990
-
-
5,000
 
12 - 15 ส.ค. 66
20,990
-
-
5,000
 
26 - 29 ส.ค. 66
16,990
-
-
5,000
 
09 - 12 ก.ย. 66
16,990
-
-
5,000
 
16 - 19 ก.ย. 66
16,990
-
-
5,000
 
23 - 26 ก.ย. 66
16,990
-
-
5,000
 
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66
16,990
-
-
5,000
 
04 - 10 ต.ค. 66
16,990
-
-
-
 
05 - 08 ต.ค. 66
17,990
-
-
-
 
06 - 09 ต.ค. 66
17,990
-
-
-
 
07 - 10 ต.ค. 66
17,990
-
-
-
 
12 - 15 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
13 - 16 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
14 - 17 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
18 - 21 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
19 - 22 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
20 - 23 ต.ค. 66
21,990
-
-
-
 
21 - 24 ต.ค. 66
21,990
-
-
-
 
22 - 25 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
23 - 26 ต.ค. 66
20,990
-
-
-
 
24 - 27 ต.ค. 66
17,990
-
-
-
 
25 - 28 ต.ค. 66
17,990
-
-
-
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์ฮ่องกง CX ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ FREE DAY (230666)
ราคาเริ่มต้น 16,990
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ปังปัง (240666)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์สิงคโปร์ ASG104-01 SINGAPORE EXCELLENT (010167)
ราคาเริ่มต้น 15,999
ทัวร์บาหลี เกาะนูซา เปนิดา พัก4ดาว บิน TG (270466)
ราคาเริ่มต้น 29,990
ทัวร์พม่า AMM113-02 MAKE A WISH MYANMAR (230966)
ราคาเริ่มต้น 8,999
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com