call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์วันแม่

ทัวร์วันแม่ 2567-2568/2024-2025

รวมทัวร์เทศกาลวันแม่ 2567/2024

ทัวร์วันแม่

( 5 )
ทัวร์ขายดี
ทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

ทัวร์ฮ่องกง AHK23-09 ไหว้พระฮ่องกง 6วัดดัง ปังก่อนใคร (310867)
เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล ทัวร์วันแม่
รหัสทัวร์ : AHK23-09
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
19,888
CX
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง AHK23-09 ไหว้พระฮ่องกง 6วัดดัง ปังก่อนใคร (310867)

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ไหว้พระฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง2024/2567 วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่ วัดซีซ้าน วัดที่จองคิวยากที่สุด Unseen ฮ่องกงก่อนใคร วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮำ  ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ โชคลาภเงินทอง หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้า วัดโป๋หลิน (พระใหญ่นองปิง) นั่งกระเช้า360 องศา วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค/ขอหน้าที่การงาน/ธุรกิจการค้า/โชคลาภเงินทอง วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ ความรัก ผูกด้ายแดงขอคู่
มิถุนายน 2567
29 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
สิงหาคม 2567
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31 ส.ค.-02 ก.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ฮ่องกง AHK23-08 ไหว้พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พัก4ดาว (170867)
เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล ทัวร์วันแม่
รหัสทัวร์ : AHK23-08
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
26,888
CX
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง AHK23-08 ไหว้พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พัก4ดาว (170867)

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง2024/2567 ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จนถึงสวนสนุกปิด นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไปนมัสการพระใหญ่โป๋หลิน พักโรงแรม 4 ดาว บนแหล่งช้อปปิ้งบนถนนนาธาน เดินออกจากโรงแรมช้อปปิ้งได้เลย นั่งพีคแทรมขึ้นเดอะพีค ชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกง หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมวัดฮ่องฮำ ขอพรเรื่องสุขภาพ+ผูกด้ายแดงขอคู่ วัดหวังต้าเซียน อาหารเลิศรส 6 มื้อ พิเศษ ห่านย่างสไตล์ฮ่องกงแท้ บุฟเฟ่ต์ชาบู
สิงหาคม 2567
09-12 / 17-20 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ฮ่องกง AHK23-06 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง (100867)
เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล ทัวร์วันแม่
รหัสทัวร์ : AHK23-06
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999
CX
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง AHK23-06 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง (100867)

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง2024/2567 ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จนถึงสวนสนุกปิด นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไปนมัสการพระใหญ่โป๋หลิน พักโรงแรม 4 ดาว Eaton Hotel หรือเทียบเที่ยว บนแหล่งช้อปปิ้ง ถนนนาธาน เดินออกจากโรงแรมช้อปปิ้งได้เลย นั่งพีคแทรมขึ้นเดอะพีค ชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกง หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมวัดฮ่องฮำ ขอพรเรื่องสุขภาพผูกด้ายแดงขอคู่ วัดหวังต้าเซียน อาหารเลิศรส 6 มื้อ พิเศษ ห่านย่างสไตล์ฮ่องกงแท้บุฟเฟ่ต์ชาบู
กรกฎาคม 2567
27-30 /
สิงหาคม 2567
10-13 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ตุรกี ATK272-01 มหัศจรรย์ TURKIYE เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 2024 (090867)
เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล ทัวร์วันแม่
รหัสทัวร์ : ATK272-01
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,999
TK
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ATK272-01 มหัศจรรย์ TURKIYE เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 2024 (090867)

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม ทัวร์ตุรกีบินTG เที่ยวตุรกีลาเวนเดอร์2024  ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” สุเหร่าสีน้ำเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล  แวะถ่ายรูปจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระราชวังทอปกาปึ ชมฮายาโซฟีอา  เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า  เมืองชานักกาเล่ เมืองโบราณทรอย  แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ เดินทางสู่จุดขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม  ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส   ปามุคคาเล่ ชม ปามุคคาเล่ แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย  ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมนครใต้ดินคาดัค  แวะถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม  ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส 
สิงหาคม 2567
09-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จอร์แดน AJD351-01 PROMO JORDAN บินตรง (121067)
เส้นทาง : ทัวร์ตามเทศกาล ทัวร์วันแม่
รหัสทัวร์ : AJD351-01
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
57,988
RJ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จอร์แดน AJD351-01 PROMO JORDAN บินตรง (121067)

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน2024/2567 ทัวร์จอร์แดนราคาถูก ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เมืองเดดซี DEAD SEA สู่ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย  ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สู่เมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ ถนนเข้าเมือง THE SIQ เมืองมาดาบา อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน ชมพิพิธภัณฑ์รถหลวง กรุงอัมมานหลังจากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR 
กรกฎาคม 2567
20-25 วันเข้าพรรษา / 27 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
10-15 วันแม่ /
กันยายน 2567
21-26 /
ตุลาคม 2567
12-17 วันออกพรรษา /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com