call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 2566-2567 ทัวร์คุณภาพ ราคาโปรโมชั่น


ทัวร์พม่า 5 ดาว  ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2566-2567 เริ่มต้น 6,990 บาท


WOWWTOUR  บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 14 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2566/2023 ทัวร์พม่ามิถุนายน2566/2023 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2566/2023 ทัวร์พม่าสิงหาคม2566/2023 ทัวร์พม่ากันยายน2566/2023 ทัวร์พม่าตุลาคม2566/2023 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2566/2023 ทัวร์พม่าธันวาคม2566/2023 ทัวร์พม่าปีใหม่2566/2023 ทัวร์พม่ามกราคม2566/2023 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2566/2023 ทัวร์พม่ามีนาคม2566/2023 ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


ทัวร์พม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว
ทัวร์พม่า AMM122-01 ทัวร์คนรวย พม่า ย่างกุ้ง (281266)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM122-01
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,990
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM122-01 ทัวร์คนรวย พม่า ย่างกุ้ง (281266)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่าราคาถูก2023 ทริปมหามงคล เสริมทรัพย์ไหว้พระจัดเต็ม มูครบ รวยก่อนใคร ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ นมัสการ วัดงาทัตจี  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของพม่า  สักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ขอพรแม่ยักษ์ ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์ ชมพระเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ขอพรจาก เทพกระซิบ 
ธันวาคม 2566
04-05 / 16-17 / 23-24 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่าAMM113-02  SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-สิเรียม พัก 3 ดาว (230367)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM113-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่าAMM113-02  SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-สิเรียม พัก 3 ดาว (230367)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์หงสาวดี เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ชมเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ขอพรแม่ยักษ์ สู่เมืองสิเรียม ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เมนูพิเศษ BUFFET HOT POT CITY นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
ธันวาคม 2566
10-11 / 16-17 /
มกราคม 2567
01-02 / 06-07 / 13-14 / 20-21 /
กุมภาพันธ์ 2567
25-26 /
มีนาคม 2567
03-10 / 23-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM122 ย่างกุ้ง สิเรียม ยิ่งเที่ยวยิ่งรวย (281266)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM122-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
7,490
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM122 ย่างกุ้ง สิเรียม ยิ่งเที่ยวยิ่งรวย (281266)

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า เที่ยวพม่า2023/2566 ชมเจดีย์เยเลพญา Yele Paya หรือคนพม่าเรียกเจ๊าตันเยเลพญา  เจดีย์ไจ๊เค้า เป็นเจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ขอเทพทันใจไจ๊เค้า ว่ากันว่าเป็นองค์เทพทันใจ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมพระเจดีย์โบตาทาวน์   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระ เจดีย์ชเวดากอง สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  นมัสการ วัดงาทัตจี  สักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ช็อปปิ้ง (ตลาดโบโจ๊ก) 
ธันวาคม 2566
16-17 / 23-24 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM119-02 ทริปสายมู ย่างกุ้ง หงสาวดี มหาเจดีย์ชเวดากอง (270467)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM119-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999
UB
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM119-02 ทริปสายมู ย่างกุ้ง หงสาวดี มหาเจดีย์ชเวดากอง (270467)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023/2566 ทัวร์พม่าราคาถูก เมืองหงสาวดี(BAGO) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) วัดงาทัตจี มหาเจดีย์กาบาเอ เทพทันใจ เทพกระซิบ 
มกราคม 2567
06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 /
กุมภาพันธ์ 2567
03-04 / 17-18 / 25-25 /
มีนาคม 2567
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 /
เมษายน 2567
06-07 / 20-21 / 27-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM111-05 มหัศจรรย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน NOV23-MAR24 (220367)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-05
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM111-05 มหัศจรรย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน NOV23-MAR24 (220367)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2567/2024 สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เยือนเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง เข้าชมพระธาตุมุเตา พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ขึ้นนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
ธันวาคม 2566
09-11 / 29-31 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. /
มกราคม 2567
12-14 /
กุมภาพันธ์ 2567
16-18 / 23-25 / 24-26 /
มีนาคม 2567
01-03 / 15-17 / 22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM116-03  นะโม…เมียนมาร์ (221266)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM116-03
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999
UB
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM116-03  นะโม…เมียนมาร์ (221266)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์อินทร์แขวน เทพทันใจ แม่ยักษ์  พระสุริยันจันทรา 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เมืองหงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้ทีโย  พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดงาทัตจี วัดพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด กุ้งแม่น้ำ พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง

ธันวาคม 2566
09-11 / 15-17 / 22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่าAMM113-04 SUPER PRO MYANMAR พัก 5 ดาว (230367)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM113-04
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่าAMM113-04 SUPER PRO MYANMAR พัก 5 ดาว (230367)

ทัวร์พม่า2024 ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก2023/2024  เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค  นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี นมัสการ เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ นมัสการ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า  ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อซื้อข้าวสาร สำหรับภิกษุ สามเณร ที่มาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดไจ้คะวาย  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง 
ธันวาคม 2566
08-10 / 10-12 / 11-13 / 22-24 / 23-25 / 29-31 /
มกราคม 2567
01-03 / 20-22 / 26-28 / 27-29 /
กุมภาพันธ์ 2567
03-05 / 10-12 / 17-19 /
มีนาคม 2567
02-04 / 09-11 / 23-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM113-01 HILIGHT MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม (230364)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM113-01
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,988
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM113-01 HILIGHT MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม (230364)

ทัวร์พม่า2024 เที่ยวพม่า2566/2023 เที่ยวพม่า3วัน2คืน เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  นมัสการ เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ  นมัสการ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน  ลงจากพระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อซื้อข้าวสาร สำหรับภิกษุ สามเณร ที่มาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดไจ้คะวาย นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  เมืองย่างกุ้ง อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์  ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี   สักการะ เทพกระซิบ  นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ขอพร แม่ยักษ์ อีกนึงจุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม  ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
ธันวาคม 2566
08-10 / 09-11 / 10-12 / 22-25 / 29-31 / 30 ธ.ค.-01 ม.ค. / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. /
มกราคม 2567
20-22 / 26-28 / 27-29 /
กุมภาพันธ์ 2567
03 ก.พ.-05 มี.ค. / 10-12 / 17-19 / 23-25 / 24-26 /
มีนาคม 2567
02-04 / 09-11 / 23-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM119-01 WONDER MYANMAR พักอินแขวน 1คืน (290966)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM119-01
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,990
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM119-01 WONDER MYANMAR พักอินแขวน 1คืน (290966)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าอินทร์แขวน2023  นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) พระมหาเจดีย์มุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง  ชมวัดพระไฝเลื่อนหรือวัดไจ้ท์ปอลอ  ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็น นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตร ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน  ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะตอง  สักการะขอพรจาก เทพทันใจ
ธันวาคม 2566
09-11 / 15-17 / 22-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM113-05 มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน ขึ้นดอนเมือง (240267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM113-05
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,500
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM113-05 มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน ขึ้นดอนเมือง (240267)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก2566/2023 เยือนวัดมุยพะยา หรือวัดพญางู นมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อลาภะมุนี ซึ่งมีความศักดิ์ในเรื่องการขอโชคลาภการเงินการงาน ชมทะเลสาบต่าวตะหมั่น เดินชมสะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน ชมเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ชมระฆังมิงกุน ชมเจดีย์ชินพิวมิน ชมวัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง เยี่ยมชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี เป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ชมเจดีย์หยก เจดีย์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งองค์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังที่ใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ทองคำที่โดดเด่นเป็นสง่า ณ เมืองย่างกุ้ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
Scott Market
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com